Grupper

I AM YOUR SISTER


Gruppen är fullbokad! Höra av dig till Tove för intresseanmälan. Kontaktinfo finns nedan.

En grupp för kvinnor om kvinnor, med samtal om livet i allmänhet och ur kvinnligt perspektiv i synnerhet.

Under våren bjuder vi in till fyra träffar med existentiella samtal följt av meditation och kreativa men kravlösa övningar som till exempel bild, drama eller rörelse.

Vi som står mitt i livet och inte har tid att känna efter och reflektera, men som längtar efter just detta - nu finns tillfälle för oss att utforska tillsammans!

Gruppen leds av Carolina Svedberg, integrativ terapeut samt Tove Tronplass Pettersson, kreativ pedagog och församlingspedagog.

Intresseanmälan

Gruppen är full men du kan skicka en intresseanmälan till:  

Tove: 031-731 92 67

Email: Tove.Tronsplass.Pettersson@svenskakyrkan.se