Terapi

I terapi får vi möjlighet att lyssna inåt och möta oss själva där vi är. Ibland vill vi gå i terapi när vi har det svårt i livet och behöver möta det som är smärtsamt för att förstå det som händer inom oss. Ibland behöver vi en medmänniskas närvaro och någon som lyssnar aktivt. Ibland handlar beslutet att gå i terapi om att vi känner behov av att byta riktning i livet men inte vet hur. Oavsett vad vi står inför behöver vi ibland stilla oss och lyssna till oss själva. Vi kallar det ofta för att ge oss ut på en inre resa, en resa som stundom kan vara svår men som samtidigt ger livsriktning och mening. Oftast behöver vi någon som kan slå följe med oss på resan i vårt inre. Någon som kan bevittna, guida och vara till stöd och hjälp på vägen. Någon som litar till att vi alla och envar har allt det som behövs inom oss för att hantera livet, våra egna känslor och våra relationer.  Någon som stöttar oss i att förändra det vi kan, acceptera det vi inte kan förändra och visdom att förstå skillnaden. 

Att vara terapeut är att vara den som slår följe, den som bevittnar, stöttar och guidar på vägen. Som ibland gör dig uppmärksam på sådant som du själv kanske inte lagt märke till eller insett, som hjälper dig att stanna upp och lyssna till dig själv. Som ibland utmanar dig att tänka annorlunda, att tänka nytt för att prova nya stigar i ditt inre. Att vara terapeut är också att stå kvar och stå stadig när det ibland kan kännas stormigt och känslosamt. Den kanske viktigaste egenskapen att ha som terapeut är att själv ha gått igenom svårigheter och förluster, att ha varit med om stora förändringar och stått inför nya riktningar och utmaningar i livet, och som vet och har tillit till att vi alla har det vi behöver inom oss för att ta oss igenom; stärkta, med bättre självkännedom och tillit till oss själva och vår förmåga.

 

Samtalsterapi

I samtalsterapi får du berätta din historia, bearbeta det som varit och finna nya sätt och nya vägar att leva ditt liv mer i samklang med dina egna behov. önskningar och med människorna i ditt liv. Att få sätta ord på, utforska och bearbeta händelser är att lära känna sig själv och bli sin egen trofasta vän så att vi kan möta livet med tilltro till oss själva och också välja stödjande och livgivande relationer i vårt liv. Det är att urskilja sig själv, sin egen historia och sin plats i livet.


Kroppsorienterad psykoterapi 

Kroppsorienterad terapi betyder att du fokuserar på din kropp och hur den talar till dig. I kroppsorienterad psykoterapi kan du sitta i stol, på yogamatta eller ligga på massagebord. Med terapeutens hjälp lyssnar du på vad din kropp säger dig och du får lära dig att ta hand om och samarbeta med din kropp så du bättre förstår vad du behöver. Kroppen talar till oss på sätt som är unika för var och en. Ofta fungerar våra sinnen som språkrör och vi kan uppleva bilder, förnimmelser, dofter, färger och/eller ljud. När vi börjar hörsamma vår kropps sätt att tala till oss är det ofta en berikande upplevelse som fördjupar vår självkänsla och självkännedom. 

Ofta ingår kroppsorienterad terapi både i samtals-, yoga- och somatisk terapi.

Polaritetsterapi

Polartetsterapi är ett energibaserat kroppsterapeutiskt system med ett omfattande och unikt förhållningssätt till holistisk friskvård. Det är en teknik som är utformad att arbeta med det som grundaren Dr. Randolph Stone, D.C., D.O., N.D. (1890-1982) kallade den "trådlösa anatomin" -livskraftens strömkanaler i kroppen. Livsskraften uttrycker sig självt fysiskt, mentalt och emotionellt i alla våra upplevelser och relationer. Flödet och balansen av denna energi är den underliggande grunden till vår hälsa. I Polaritetsterapi arbetar vi med denna livsenergi i alla dess former och integrerar kroppsterapi, kostlära, träning och samtal för att etablera en djupgående känsla av mental, fysisk och emotionell harmoni och välmående. 

Yogaterapi

I Yogaterapi använder vi yogans positioner och rörelser som vägen in till vårt inre. Det är också en terapi som kan hjälpa med kronisk smärta och skador, både för att med yogan som redskap mjuka upp, stärka och läka din kropp och för att ibland komma i kontakt med eventuella trauman som kroppen tagit hand om och kapslat in. Ibland uttrycker sig det vi kapslat in i kroppen som smärta och värk och vi uppmanas att rikta vår uppmärksamhet och lyssna till det som gör ont. Yogaterapi kan också ge oss verktyg för att lära oss leva med smärta och hur just du kan använda yoga för att lindra och läka.


Somatisk terapi och Reiki

I Somatisk terapi och Reiki låter vi kroppen tala i stillhet och ibland helt i tystnad. Terapeuten är närvarande i ett slags lyssnande och använder mjuk och lätt beröring. Somatisk terapi görs på ett massagebord där du ligger helt påklädd och guidas in i djup avslappning. Ibland uppstår bilder, minnen och känslor som aktualiserar sådant som kroppen kapslat in och som blir tillgängligt att bearbeta. Både Somatisk terapi och Reiki fungerar på flera plan samtidigt. De aktiverar båda kroppens må-bra-hormoner, oxytocin, genom fysisk och lätt beröring samt aktiverar kroppens egna läkningsprocesser på samma sätt som akupunktur och akupressur.

Skillnaden mellan Somatisk terapi och Reiki är att under Somatiskt terapi används inre bilder och guidade imaginära övningar för att få kontakt med och möjliggöra lindring och läkning. Somatisk terapi och Reiki kan användas samtidigt.